Stichtingsinformatie

Stichting Fietsmaatjes Wassenaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 83354220

Stichting Fietsmaatjes Wassenaar is een rechtspersoon met RSIN: 862841835

Het adres van de Stichting is: Helmlaan 6, 2244 AZ Wassenaar.

E-mail: fietsmaatjeswassenaar@gmail.com

Bankrekeningnummer: NL42 INGB 0007 2119 90 t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Wassenaar

Stichting Fietsmaatjes Wassenaar is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Wassenaar. De Vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Wassenaar zijn verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de VNG, afgesloten door de gemeente Wassenaar. Dit omvat o.a. een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en een ongevallenverzekering voor vrijwilligers.